Obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík | Rejstříky.info
Hledat přesný název:
IČ: Adresa:
Právní forma:
Hledat

Právní upozornění

 

Základní pojmy k insolvenci

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.) platí od počátku r. 2008, kdy nahradil zákon o konkursu a vyrovnání. Díky tomu se zlepšilo postavení věřitele a nově začal na internetu fungovat veřejně přístupný insolvenční rejstřík jako jediný oficiální zdroj o insolvenčních řízeních.

Insolvenční řízení

Jedná se o soudní řízení, na kterém je projednána dlužníkova finanční situace a její řešení, tedy uhrazení dluhů věřitelům. Může být zahájeno s každým dlužníkem (fyzická osoba, právnická osoba, podnikatel, nepodnikatel) s výjimkou České republiky, obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny, veřejných vysokých škol atd.

Insolvenční návrh

Insolvenční řízení je zahájeno podáním insolvenčního návrhu. Ten je možné podat buď písemně anebo elektronicky. Pokud podá návrh věřitel, musí uvést proč si myslí, že dlužník je v úpadku, doložil své tvrzení důkazy a připojil přihlášku své pohledávky. Insolvenční návrh je potřeba doručit krajskému soudu, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo dlužník.

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je informační systém dostupný na internetu, kterým je doručována většina soudních rozhodnutí. Nejen věřitelé a dlužníci, ale i širší veřejnost má k němu volný přístup. Informace o průběhu insolvenčního řízení a důležitých rozhodnutích si v něm však musejí sami dohledat.

Copyright © 2009 - 2019 Prowia system s.r.o.