Obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík | Rejstříky.info
Hledat přesný název:
IČ: Adresa:
Právní forma:
Hledat

Právní upozornění

 

Zdroje informací

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje. Obchodní rejstřík vedou jednotlivé krajské soudy a Městský soud v Praze. Do obchodního rejstříku se zapisují: obchodní společnosti a družstva, některé podnikající zahraniční osoby, fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají (povinný zápis v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem či průměrné výše příjmů za poslední dvě účtovací období 120 mil. Kč) a další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zvláštní právní předpis. Obchodní rejstřík obsahuje základní identifikační údaje, informace o předmětu činnosti, jednaní za společnost, orgánech společnosti apod. Přístupný je na www.justice.cz anebo na webstránkách ARES (více se dozvíte zde).

 

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad ČR a provozují obecní a krajské živnostenské úřady. Vede informace o fyzických a právnických osobách, které provozují živnost na základě živnostenského oprávnění. Živnostenský rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem. Přístupný je na www.rzp.cz anebo prostřednictvím webstránek ARES (více informací se dozvíte zde).

 

Insolvenční rejstřík je informační systém dostupný na internetu, kterým je doručována většina soudních rozhodnutí. V insolvenčním rejstříku naleznete veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení, veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka, zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích, o dlužnících a informace o hlavních řízeních probíhajících v členských státech EU. Více o insolvenci a insolvenčním rejstříku se dozvíte zde.

 

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) je informační systém, který umožňuje vyhledávání v ekonomických subjektech registrovaných v České republice. ARES zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). ARES je přístupný na [http://www.mfcr.cz/ares/](http://www.mfcr.cz/ares/). Více o registru ARES se dozvíte zde.

 

SEZNAM NEPLATIČŮ DPH A REGISTROVANÉ ÚČTY DPH

Víte, s kým obchodujete? Pokud nechcete ručit za DPH za vaše obchodní partnery, je nutné ověřit, zda-li nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH. Současná legislativa nutí podnikatelé kontrolovat, zda jejich obchodní partneři nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH. Pokud jsou totiž takto označeni, ručí podnikatelé za jimi neodvedenou DPH. Přesnou definici, kdo patří mezi nespolehlivé plátce stanovuje metodika Generálního finančního ředitelství, která byla zveřejněna na počátku roku 2013. Podle ní se řadí na černou listinu nespolehlivých plátců každá firma, která dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než deset milionů korun. Za nespolehlivého plátce jsou také označeny společnosti, které nemají v pořádku daňové doklady a mají daň alespoň půl milionu korun. Na blacklist se v neposlední řadě dostávají i firmy podezřelé z podvodu.

Ručit za daň neodvedenou vaším dodavatelem budete také v případě, že provedete úhradu na jiný účet, než má tento dodavatel jako plátce DPH registrovaný.

Copyright © 2009 - 2019 Prowia system s.r.o.