Obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík | Rejstříky.info
Hledat přesný název:
IČ: Adresa:
Právní forma:
Hledat

Právní upozornění

 

Živnostenský rejstřík

Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V Česku provozování živností upravuje živnostenský zákon. Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění se od 1. 7. 2008 osvědčuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu mohou podnikatelům osvědčit živnostenské oprávnění i živnostenské listy a koncesní listiny, vydané před 1. 7. 2008, pokud jsou platné.

Druhy živností

Ohlašovací živnosti -  vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. 

Řemeslné živnosti - projejich získání a provozování je podmínkou výuční list, nebo maturita v oboru, nebo diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Příkladem uvádíme řeznictví, zednictví, klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Vázané živnosti -  pro jejich získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. Příkladem jsou masérské služby, vedení účetnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, provozování autoškoly.

Volné živnosti – pro její získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. Tato živnost má název Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podnikatel si rozsah této živnosti vymezí tím, že si ze seznamu 80 činností vybere ty, které bude provozovat. Příkladem oborů je velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, fotografické služby.

Koncesované živnosti - vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Příkladem jsou provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba. Odbornou způsobilost právnické osoby prokazují přes fyzické osoby, tzv. odpovědné zástupce. Rovněž fyzická osoba jako podnikatel může splnit odbornou způsobilost prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, nemá-li sama potřebnou kvalifikaci. V tom případě ale musí být odpovědný zástupce ve smluvním vztahu k podnikateli a musí se v dostatečném rozsahu podílet na provozování živnosti. 

Podmínky pro získání

Živnostenské oprávnění získá fyzická osoba, která splní:

a) všeobecné podmínky: minimální věk 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost

b) zvláštní podmínky: odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnost 

 

Zdroj: www.wikipedia.cz

Copyright © 2009 - 2019 Prowia system s.r.o.