Blog

single_post

DLUŽNÍKŮM ZBYDE ZE MZDY MÉNĚ PENĚZ

Dlužníkům zbyde ze mzdy méně peněz. O kolik se snížila nezabavitelná částka v roce 2024?

 

Od 1. ledna 2024 došlo ke snížení normativních nákladů na bydlení, ze kterých se odvíjí rovněž i minimální výše nezabavitelného minima, tedy částky, která musí dlužníkovi zůstat z jeho příjmů při srážkách ze mzdy.

 

Do konce roku 2023 platily zvýšené normativní náklady na bydlení. Vláda tyto náklady mimořádně navyšovala zejména kvůli energetické krizi. Od roku 2024 však již zvýšené normativy neplatí, což znamená pro některé osoby nejen snížení příspěvku na bydlení, ale také snížení měsíční nezabavitelné částky, která musí zůstat dlužníkovi z jeho měsíčního příjmu.

Jestliže je dlužník v exekuci, jsou na jeho příjem uplatňovány srážky ze mzdy, které slouží k uspokojení finančních pohledávek věřitelů. Výše srážek je však zákonem regulovaná tak, aby dlužníkovi zbyl příjem na jeho nezbytné životní náklady. 

 

Srážky se vypočítávají z čistého výdělku, tedy po odečtení daní a pojištění. Výši nezabavitelné částky také ovlivňuje počet osob, ke kterým má dlužník vyživovací povinnost (manželka, děti). Na výši nezabavitelné částky má rovněž vliv to, zda jde o přednostní, nebo nepřednostní pohledávky. Do přednostních se řadí například výživné na dítě, dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, dluhy na dani apod.

 

U nepřednostní pohledávky se čistý příjem ponížený o nezabavitelnou částku snižuje pouze o 1/3. U přednostních jsou sraženy 2/3.

 

Snížení normativních nákladů snížilo také nezabavitelnou částku

 

Výši nezabavitelného minima ovlivňuje výše životního minima a výše zmiňovaných normativních nákladů na bydlení.

 

Životní minimum i pro rok 2024 zůstává na stejných hodnotách jako v roce 2023. Důvodem, proč dojde ke snížení nezabavitelné částky, jsou snížené normativní náklady na bydlení od 1. ledna 2024. Normativní náklady na bydlení uvádějí hodnoty průměrných nákladů na bydlení v určitém místě podle počtu obyvatel v obci a počtu osob bydlících v domě. Jejich novou výši naleznete podrobně v našem článku, který se věnuje nároku na příspěvek na bydlení v roce 2024.

 

Pro výpočet základní nezabavitelné částky se použijí normativní náklady pro 1 nebo 2 osoby pro byt užívaný na základě nájemní/podnájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli. Tento normativ od roku 2024 činí 14 197 Kč.

 

Dále také platí limit, nad který se sráží čistá mzda bez omezení, ten se vypočítá jako 1,5 (životního minima jednotlivce + normativních nákladů). Od roku 2024 tento limit činí 28 585,50 Kč.

 

Čistá mzda se po odečtení nezabavitelné částky rozdělí na třetiny, 1. třetina jde na pohledávky a 2. a 3. zůstává dlužníkovi.

 

Výpočet nezabavitelné částky

 

Nezabavitelná částka se vypočítá jako úhrn 2/3 součtu životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů. Za každou vyživovanou osobu se k nezabavitelné částce připočte 1/4 nezabavitelné částky. 

 

4860 (životní minimum jednotlivce) + 14 197 (normativní náklady na bydlení) = 19 057 Kč

 

2/3 z 19 057 = 12 705 Kč

 

Základní nezabavitelná částka v roce 2024 činí 12 705 Kč. V roce 2023 činila 13 638 Kč. Celkově jde tedy o snížení o 933 Kč.

 

Pokud má dlužník vyživovací povinnosti, připočte se za každou vyživovanou osobu 1/4 z nezabavitelné částky (12 705) = 3177 .

 

Výpočet srážek ze mzdy

  • Čistá mzda 40 000 Kč
  • 2 děti, manželka = 3 vyživovací povinnosti = 9531 Kč
  • Nejde o přednostní pohledávku

Celková nezabavitelná částka 12 705 + 9531 = 22 236 Kč

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 40 000 − 22 236 = 17 764 Kč

Částka, nad kterou se zbytek mzdy srazí bez omezení: 1,5 × (4860 + 14 197) = 28 585,50 

Částka, která bude uhrazena na pohledávky: 17 764 / 3 = 5922 

Částka, kterou dlužník dostane na účet: 34 078 

 

Zdroj: Finance.cz

Pro prohlédnutí zamčených údajů se musíte bezplatně registrovat nebo přihlásit.