Monitoring rejstříků

 • databaze

  Na co vás upozorňujeme?

  • na zahájení insolvenčního řízení u sledovaných subjektů a jeho průběh,
  • na výskyt firmy v seznamu neplatičů DPH a změnu registrovaného DPH - účtu,
  • na vstup sledovaných společností do likvidace.
  rejstřík
 • databaze

  Kdo a proč insolvenční rejstřík sleduje?

  • VEŘITELÉ SVÉ DLUŽNÍKY pro uplatnění pohledávky do řízení
  • FIRMY SVÉ ZÁKAZNÍKY kvůli přerušení plnění
  • ADVOKÁTI, EXEKUTOŘI pro přehled o průběhu řízení
  • ZAMĚSTNAVATELÉ pro deponaci exekučních srážek svých zaměstnanců
  • OBCE své občany pro uplatnění dluhu na poplatcích
  rejstřík
 • databaze

  Proč sledovat neplatiče DPH a reg. účet DPH?

  • je-li váš dodavatel evidován FÚ jako nespolehlivý plátce DPH, a daň neodvede, přechází tato povinnost na vás!
  • zaplatíte-li na účet neregistrovaný účet pro DPH, ručíte FÚ za odvod DPH dodavatelem!
  rejstřík
 • databaze

  Naše přidaná hodnota?

  • monitoring také podle jména a data narození (běžne jen IČO/RČ)
  • upozorňování na nápadnou shodu (počítame s chybami soudu)
  • široké možnosti nastavení
  • on-line aplikace, desktopové řešení i API
  rejstřík

JAK TO FUNGUJE?

 • PROČ SLEDOVAT INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK? NEPŘIJDETE O POHLEDÁVKU.

  Insolvenční soudy Vás neobešlou s informací, že se Váš dlužník, zákazník, odběratel obchodní partner či zaměstnanec vyskytl v Insolvenčním rejstříku. Neupozorní Vás ani na lhůtu pro přihlášení vaší pohledávky (většinou 30 dní) - její promarnění přitom znamená zánik nároku na uspokojení pohledávky. Smyslem naší aplikace je upozornit vás na insolvenci sledovaného subjektu, tak, abyste si pohledávku stihli do insolvenčního řízení přihlásit. Pokud tak neučiníte, může to navíc znamenat nemožnost jejího daňového odpisu. Zaměstnavatelům aplikace usnadňuje hlídání povinných zákonem předepsaných srážek v případě insolvenčního či exekučního řízení zaměstnance.

  Aplikace vás upozorňuje na změny v Insolvenčním rejstříku v rozsahu a frekvenci dle Vašich požadavků.

 • PROČ SLEDOVAT SEZNAM NESPOLEHLIVÝCH PLÁTCŮ DPH A ÚČTY DPH? NEBUDETE RUČIT.

  Víte vždy, s kým obchodujete? Pokud nechcete ručit za DPH za vaše dodavatele, je nutné ověřit, zda-li nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH dle seznamu vedeného Generálním finančním ředitelstvím. V případě obchodu s podnikatelem zapsaným na tomto seznamu je potřeba počítat s tím, že automaticky ručíte Finančnímu úřadu za to, že odvede řádně DPH. Neučiní-li tak, může DPH vymáhat Finanční úřad po Vás!

  Ručit za daň neodvedenou vaším dodavatelem budete rovněž v případě, že provedete úhradu na jiný účet, než má tento dodavatel jako plátce DPH registrovaný.

  Aplikace vás upozorňuje na výskyt sledovaných podnikatelů v Rejstřku nespolehlivých plátců DPH a na změnu účtu pro odvod DPH - v rozsahu a frekvenci dle Vašich požadavků.

 • PROČ SLEDOVAT ZAHÁJENÍ LIKVIDACE U SPOLEČNOSTÍ? DOZVÍTE SE O ZÁNIKU DLUŽNÍKA VČAS.

  Po zahájení likvidace je likvidátor povinen vyzvat vás k přihlášení pohledávky do likvidace. Předpokladem ovšem je, že Vaši pohledávku likvidovaná společnost řádně eviduje. V opačném případě dojde k zániku společnosti, čímž zaniká i možnost, že by Vaše pohledávka mohla být uspokojena. Tomuto zamezíte s naší aplikací.

  Aplikace vás upozorňuje na výskyt sledovaných podnikatelů v Rejstřku nespolehlivých plátců DPH a na změnu účtu pro odvod DPH - v rozsahu a frekvenci dle Vašich požadavků.

 • KOMU JE APLIKACE URČENA?

  Aplikace je využívána firmami nejrůznějších velikostí ze všech ekonomických sektorů, zejména pak těmi, které dodávají „na fakturu“ anebo poskytují dlouhodobější dodávky zboží či služeb - zaručuje jim zejména, že nepromarní uspokojení pohledávky v insolvenci, nebo se nestanou ručiteli za odvod DPH za svého dodavatele. Společnosti s větším počtem zaměstnanců sledují jejich vstup do insolvence z důvodu provádění povinných srážek podle insolvenčního zákona.

  Advokátní kanceláře, insolvenční správci, účetní a daňové kanceláře používají aplikaci pro významné zjednodušení frekventované práce s insolvenčním rejstříkem. Upozro uživatelskému účtu s možností přiřazování spisových značek odpadá nutnost každodenního lustrování insolvenčních spisů dlužníků na oficiálních stránkách Ministerstva spravedlnosti. Zdroj dat je přitom stejný.

  Obcemi je služba využívána pro plnění zákonné povinnosti dle zák. o obcích při sledování insolvence dlužníků z tittulu poplatkových povinností či dodávek zboží a služeb.

 • ZÁKLADNÍ FUNKCE APLIKACE

  Data, se kterými aplikace pracuje, jsou poskytována přímo státními institucemi pomocí XML webové služby. Aplikace Vás upozorní:

  • byl-li na sledovaný subjekt podán insolvenční návrh,
  • na každou změnu stavu řízení (zahájení insolvenčního řízení, prohlášení úpadku apod.) ve sledovaném insolvenčním řízení,
  • na každý nový záznam zveřejněný v insolvenčním rejstříku ve vztahu ke sledovanému subjektu (např. o jmenování insolvenčního správce, o přihlášených pohledávkách apod.),
  • na vstup sledovaných společností do likvidace,
  • na výskyt sledovaného subjektu v Registru neplatičů DPH vedeného Ministerstvem financí,
  • na změnu registrovaného účtu sledovaného plátce DPH v posledních 30 dnech.

  Dále aplikace umožňuje:

  • nastavit více emailových adres, kde budou upozornění zasílána,
  • přesunout seznamu subjektů ke sledování z MS Excel prostřednictvím CSV souborů,
  • filtrovat informace z rejstříku jen na ty nejdůležitější,
  • ukládat si ke sledovaných subjektům poznámky či identifikátory (např. sp. zn, č.j. apod.)
  • sledování podle jména/názvu v kombinaci s datem narození (standardně podle IČO a RČ),
  • stáhnout a uložit si do svého počítače soubory s dokumenty náležející k novým událostem (formát .pdf) či vyexportovat monitorované subjekty,
  • využívat technickou podporu ve všední dny od 8 do 15 hod.

  Monitorovány jsou právnické i fyzické osoby, podnikatelé i nepodnikatelé.

  Využívat aplikaci můžete pomocí on-line aplikace, API či desktopového řešení.

 • PROČ ZVOLIT NAŠE ŘEŠENÍ. NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA.

  • aplikace je vyvíjena a nepřetržitě aktualizována za pomocí nejmodernějších IT technologií a postupů, s odpovídající ochranou dat, tak abyste nám mohli sledování důležitých rejstříkových dat v klidu přenechat,
  • přístup k aplikaci je možný z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu - díky responzivní grafice se navíc přizpůsobí typu obrazovky,
  • aplikaci je možné využívat prostřednictvím on-line aplikace, API i desk-topového řešení, případně dle vašich individuálních požadavků,
  • na vývoji aplikace se podílejí advokáti a insolvenční správci - klademe důraz na její praktické využití a intuitivní ovládání,
  • se svými zákazníky komunikujeme, v případě technických problému či uživatelské podpory jsme dosažitelní ve všední dny od 8 do 17 hod.
 • JAK LZE NAŠI APLIKACI VYUŽÍVAT? NEJEN PŘES API A DESKTOPOVÉ ŘEŠENÍ

  Nevyhovuje online-aplikace dostupná na našich stránkách vaší politice ochrany údajů nebo nevyhovuje Vašemu zpracování dat? Využít můžete API propojení s vaším interním systémem (CRM, ERP apod.), desktopové řešení nebo poskytování datových výstupů s parametry dle vašich požadavků.

Zvolte max. sledovaných osob

 • 156 MĚSÍCŮ
  ZDARMA
  PROG. INSOL
 • 50
 • 100
 • 150
 • 250
 • 400
 • 800
 • 1400
 • 2000
 • na míruaž 2 mil.

Zvolte cenový program

Sledované zdroje INSOL PRO FULL SK
Insolvenční rejstřík - hlídání dlužníků
Insolvenční rejstřík - hlídání věřitelů
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Nespolehliví plátci DPH / Změna účtu DPH
Obchodní rejstřík Slovensko
Ověření registrace VAT
Výběr programu
Máte jiné požadavky?

Zajímá vás propojení s interním systémem (CRM, ERP atd.)?
Rádi byste reporting “na míru”?
Zajímají vás údaje z jiných rejstříků?

ZANECHAT VZKAZ

Celkem za 1 rok 1.200 (bez DPH)

Počet monitorovaných osob 120

Program (INSOL, PRO)

VYZKOUŠET / OBJEDNAT

Nebudete-li spokojeni, do 8 dnů můžete bezplatně odstoupit.


Máte jiné požadavky?

Zajímá vás propojení s interním systémem (CRM, ERP atd.)?
Rádi byste reporting “na míru”?
Zajímají vás údaje z jiných rejstříků?

ZANECHAT VZKAZ

Reference

Pro prohlédnutí zamčených údajů se musíte bezplatně registrovat nebo přihlásit.