O aplikaci

ZÁKLADNÍ INFO


Hlavní funkcí aplikace Rejstříky.info je informovat vás o důležitých a praktických informacích ze státem vedených rejstříků, týkajících se fyzických a právnických osob, které si do aplikace zadáte. Jedná se o tyto rejstříky v rámci jednotlivých cenových programů:

 • Insolvenční rejstřík - hlídání dlužníků (program INSOL, PRO a FULL) - upozorníme na vstup do insolvence a veškeré události o dalším průběhu insolvenčního řízení zveřejněné v insolvenčním rejstříku (odmítnutí insolvenčního návrhu, prohlášení úpadku, prohlášení konkurzu, zamítnutí oddlužení apod.).
 • Insolvenční rejstřík - hlídání věřitelů (program INSOL, PRO A FULL) - upozorníme na insolvenční řízení, kde některý z vámi sledovaných subjektů přihlásil pohledávku. Dozvíte se hodnotu přihlášené pohledávky.
 • Obchodní rejstřík ČR (program PRO a FULL) - upozorníme na změnu údajů zapsaných v obchodním rejstříku ČR (vstup do likvidace, změna statutárního orgánu, exekuce na podíl společníka, změna vlastníka apod.). V uživatelském účtu můžete zvolit, o kterých změnách požadujete být informováni.
 • Živnostenský rejstřík (program FULL) - upozorníme na změnu některého z údajů o sledovaném podnikateli v živnostenském rejstříku. Prostřednictvím odkazu si pak na stránkách úřadu jednoduše zjistíte, o který údaj se jedná.
 • Nespolehliví plátci DPH / Změna účtu DPH (program PRO a FULL) - upozorníme na výskyt sledované osoby v seznamu nespolehlivých plátců DPH a na změnu registrovaného účtu DPH.
 • Obchodní rejstřík Slovensko (program FULL a SK) - upozorníme na změnu údajů zapsaných ve slovenském obchodním rejstříku (vstup do likvidace, změna statutárního orgánu, exekuce na podíl společníka, změna vlastníka apod.). V uživatelském účtu můžete zvolit, o kterých změnách požadujete být informováni.
 • Ověření registrace VAT (program FULL) - funkce umožňuje jednorázové hromadné ověření registrace k DPH v Evropské unii (EU) u vložených subjektů.

KOMU JE APLIKACE URČENA?


 • Podnikatelům ze všech ekonomických sektorů, zejména pak těm, kteří dodávají „na fakturu“ nebo poskytují dlouhodobější dodávky zboží či služeb. Mohou tak vyloučit riziko, že přijdou o pohledávku promarněním lhůty pro její přihlášení, ručení za neodvedené DPH protistranou apod. (viz k tomu také níže).
 • Zaměstnavatelé využívají insolvenční hlídač pro monitoring svých zaměstnanců, tak aby mohli dle Insolvenčního zákona deponovat srážky ze mzdy zaměstnance, který má nařízenou exekuci a zároveň zahájené insolvenční řízení.
 • Obcemi je služba využívána pro plnění zákonné povinnosti dle zák. o obcích při sledování insolvence dlužníků z tittulu poplatkových povinností či dodávek zboží a služeb. Nabízíme monitoring insolvenčního rejstříku podle PSČ a import souborů generovaných v CRM Ginis.
 • Společenstvími vlastníků bytových jednotek a bytovými družstvy pro přehled o insolvenci svých členů či nájemníků. V případě jejich osobního bankrotu nepromarní šanci na přihlášení pohledávky.
 • Advokátní kanceláře, insolvenční správci, účetní a daňové kanceláře používají službu pro zjednodušení práce s insolvenčním rejstříkem - díky automatickému upozorňování a vlastnímu uživatelskému účtu odpadá nutnost každodenního lustrování nových událostí v insolvenčních spisech.

PROČ SLEDOVAT INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK?


Sledování insolvence zamezuje těmto nežádoucím důsledkům:

 • Zmeškání soudcovské lhůty pro přihlášení pohledávky - znamená zánik nároku na uspokojení pohledávky, případně nemožnost její uplatnění v rámci daňových nákladů (viz. níže). Insolvenční soud věřitele neobesílá - informuje pouze na stránkách insolvenčního rejstříku.
 • Uzavření obchodu s podnikatelem, který je „v insolvenci“ - důsledkem je zpravidla nevymahatelnost plnění a finanční ztráta.
 • Nemožnost odepsání pohledávky na vrub daňových nákladů (v případě, kdy soud zamítl insolvenční návrh pro nedostatek majetku nebo ze stejných důvodů insolvenční řízení zrušil). Podmínkou odepsání pohledávky je její přihlášení do insolvenčního řízení. Po skončení řízení je pak možné odepsat část pohledávky, která nebyla podle výsledků řízení uspokojena.

Pokud je zaměstnanci s exekučním příkazem na srážky ze mzdy povoleno v rámci insolvenčního řízení oddlužení, je zaměstnavatel povinen zastavit plnění exekutorovi a deponovat tyto srážky do doby, než soud rozhodne o úpadku. Na vstup zaměstnance do insolvence přitom soudy zaměstnavatele neupozorňují. Za porušení povinnosti deponovat srážky pro exekuci může soud zaměstnavateli udělit pokutu až 50 tis. Kč.


PROČ SLEDOVAT SEZNAM NEPLATIČŮ DPH A REGISTROVANÉ ÚČTY DPH?


Máte přehled o platební morálce vašich obchodních partnerů a zákazníků? Pokud nechcete ručit za DPH neodvedené vašimi dodavateli, je nutné ověřit, zda-li nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH. Pokud jsou totiž takto finanční správou označeni, za jimi neodvedenou DPH státu ručíte .

Nespolehlivým plátcem DPH je ten, kdo dluží na DPH minimálně 500 tisíc korun, zapojí se se do podezřelých obchodů, nebo vyměřenou daň neuhradí v náhradní lhůtě podle platebního výměru. V registru se objevují i ti, kdo s finanční správou nekomunikují, a neplní lhůty pro povinná podání. Nespolehlivou osobou je pak ten, kdo své povinnosti závažným způsobem porušuje, přestože není plátcem DPH.

Ručit za daň neodvedenou vaším dodavatelem budete také v případě, že provedete úhradu na jiný účet, než má váš dodavatel jako plátce DPH registrovaný. Také tomu se vyhnete snadno díky naší aplikaci.


ZDROJ DAT A UŽIVATELSKÉ FUNKCE


Data, se kterými Iaplikace Rejstriky.info pracuje, jsou čerpána výlučně prostřednictvím legálních datových výstupů státních orgánů a úřadů. Aplikace svým uživatelům umožňuje zejména:

 • monitorovat fyzické i právnické osoby,
 • hromadný monitoring s importem a exportem souborů v MS Excel a CSV souborů,
 • propojení s interním systémem prostřednictvím API,
 • filtrovat informace z insolvenčního rejstříku jen na ty nejdůležitější,
 • sledovat insolvenci podle jména/názvu fyzické osoby (standardně podle IČ a RČ),
 • nastavit si frekvenci upozorňování na více e-mailových adres pro reporting,
 • uvádět ke sledovaným subjektům poznámky a identifikátory,
 • přístup na jakémkoliv zařízení s připojením k internetu (jsme on-line),
 • využívat technickou podporu.

PROČ ZVOLIT APLIKACI REJSTRIKY.INFO?


Mezi naše hlavní přednosti patří:

 • máme 10 let zkušeností se zpracováním úředních dat,
 • úspěšně jsme monitorovali již přes 1 mil. subjektů pro více než 1000 uživatelů,
 • počítáme s chybou úředníků - upozorňujeme na “podobné záznamy”,
 • dbáme na přívětivost uživatelského prostředí a kvalitní zákaznickou podporu,
 • data čerpáme výlučně z oficiálních úředních zdrojů,
 • osobní údaje (svěřená data) chráníme přísněji, než požaduje GDPR,
 • jsme pojištěni pro případ způsobené škody.

VYZKOUŠEJTE NÁS!


Aplikaci Rejstriky.info si můžete vyzkoušet v rámci 30 denní lhůty pro bezplatné odstoupení (1. fakturu obdržíte až po té). Máte-li zájem o API, zpřístupníme vám bezplatně testovací účet.


Tým Rejstříky.info

VYZKOUŠET / OBJEDNAT

Pro prohlédnutí zamčených údajů se musíte bezplatně registrovat nebo přihlásit.